LAGU DAN SENI

ERTI SENI DALAM ISLAM

  • Selagi ianya tidak bertentangan dan melalaikan Ummah muslimin dalam Islam

KONSEP SENI DALAM ISLAM
  • §Seni dalam Islam ialah cetusan perasaan, pemikiran, tutur kata, ungkapan & perbuatan yang menggambarkan keindahan, kebenaran & kesempurnaan.

  • Seni Islam merupakan antara aspek terpenting yang dapat memperlihatkan ketamadunan Islam.‘Kesesuaian’ merupakan ungkapan rasa halus & suci yang dimanisfetasikan daripada ciptaan buah fikiran manusia & hasilnya mempunyai nilai keindahan.
  • §Puncak keindahan, kebenaran & kesempurnaan yang sebenarnya ialah Allah swt yang mencipta segalanya.


    §Contoh terbaik untuk menggambarkan ciri-ciri keindahan ini ialah al-Quran yang merupakan sumber utama kepada seni kesusasteraan Islam.
    §
    §Keindahan bahasa al-Quran & ketetapan maknanya ialah mukjizat yang dapat dibuktikan melalui penerimaan Islam oleh ramai Musyrikin Makkah apabila mendengar alunan bacaan ayat suci al-Quran.

Islam menggalakkan seni seperti sabda Rasulullah saw yang mafhumnya: 
“ Allah swt itu indah & sukakan keindahan. Keindahan itu menegahkan segala hati & ubat untuk luka, sesungguhnya keindahan adalah perhiasan & kebahagiaan hidup”.